Các câu hỏi thường gặp về Fast Track

1.About Fast Track

Câu hỏi Trả lời
1-1

Fast Track là gì?

Là chương trình giúp hoàn thành trước một phần thủ tục kiểm dịch trên ứng dụng điện thoại thông minh có tên là MySOS trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản từ nước ngoài.
Nếu sử dụng Fast Track, bạn có thể hoàn thành thủ tục xác nhận "Các loại giấy tờ như Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh, Bản cam kết cá nhân, Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin, v.v." trước khi nhập cảnh.

1-2

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không sử dụng Fast Track?

Không có vấn đề gì dù bạn không sử dụng Fast Track, nhưng nếu không sử dụng Fast Track bạn sẽ phải tiến hành thủ tục xác nhận "Các giấy tờ như Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh, Bản cam kết cá nhân, Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin, v.v." tại sân bay khi đến nơi.

1-3

Tôi có thể sử dụng Fast Track tại bất cứ sân bay đến, tuyến quốc tế nào phải không?

Chương trình này dành cho những người nhập cảnh vào Nhật Bản từ Sân bay Quốc tế Narita, Sân bay Haneda, Sân bay Quốc tế Chubu, Sân bay Quốc tế Kansai và Sân bay Fukuoka.

1-4

Có mất phí sử dụng Fast Track không?

Chương trình này là để tiến hành trước bằng phương thức điện tử một phần thủ tục kiểm dịch tại sân bay. Việc sử dụng Fast Track không mất phí nhưng bạn sẽ phải tự chịu chi phí để có máy điện thoại thông minh và phí truyền thông cần thiết để sử dụng Fast Track.

1-5

Những ai có thể sử dụng Fast Track?

Tất cả những người có điện thoại thông minh và có thể cài đặt MySOS đều có thể sử dụng.

1-6

Tôi có thể sử dụng Fast Track cùng với con tôi được không?

Có thể sử dụng.
Nếu bạn đi cùng trẻ 12 tuổi trở xuống (tại thời điểm nhập cảnh), con bạn có thể đăng ký Fast Track cùng với phụ huynh bằng cách đăng ký họ tên, v.v. trong mục "Đăng ký người đi cùng" khi cài đặt ứng dụng.
Nếu đi cùng trẻ từ 13 tuổi trở lên (tại thời điểm nhập cảnh), con bạn không thể đăng ký làm người đi cùng do đó con bạn cần có điện thoại thông minh của riêng mình và tiến hành đăng ký trên ứng dụng.

1-7

Nếu tôi chưa tiêm chủng vắc-xin 3 lần mà chỉ tiêm chủng vắc-xin 1 lần hoặc 2 lần thì tôi phải đăng ký như thế nào?

Nếu bạn chưa tiêm chủng vắc-xin hợp lệ 3 lần thì hãy đăng ký là "Không có " trong mục Giấy chứng nhận vắc-xin.

1-8

Nếu con đi cùng với tôi không đủ điều kiện được tiêm chủng và chưa tiêm chủng vắc-xin lần thứ 3 thì tôi phải đăng ký như thế nào?

Đối với trẻ chưa tiêm chủng vắc-xin hợp lệ 3 lần, hãy đăng ký là "Không có" trong mục Giấy chứng nhận vắc-xin. Không cần phải tải lên giấy chứng nhận của phụ huynh.

2.Về thủ tục sử dụng

Câu hỏi Trả lời
2-1

Tôi phải làm thủ tục Fast Track chậm nhất là khi nào?

Vì các biện pháp mới liên quan đến tăng cường đối sách biên giới thường xuyên được cập nhật nên vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất và đăng ký trong vòng 2 tuần trước ngày dự kiến ​​nhập cảnh vào Nhật Bản.
Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin trên màn hình web của bảng câu hỏi trên ứng dụng, thời hạn sẽ được hiển thị trên màn hình của ứng dụng, vì vậy hãy hoàn thành việc đăng ký trước thời hạn. Sau khi nhập tất cả các thông tin cần thiết, màn hình màu vàng, màu xanh lục hoặc màu xanh lam hiển thị "Đã hoàn tất xét duyệt" thì việc đăng ký đã hoàn thành.

2-2

Tôi có thể sử dụng Fast Track khi không có môi trường Internet không?

Bạn cần phải kết nối Internet tại thời điểm đăng ký trên ứng dụng trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản và trong quá trình làm thủ tục kiểm dịch tại sân bay.
Sau khi đến sân bay của Nhật Bản, bạn cần phải xuất trình màn hình ứng dụng khi làm thủ tục kiểm dịch tại sân bay. Bạn có thể sử dụng Wi-fi tại sân bay.

2-3

Tôi có thể làm thủ tục Fast Track trên máy bay được không?

Bạn sẽ không thể sử dụng Fast Track nếu chưa hoàn tất việc đăng ký trước trên ứng dụng chậm nhất là trước 6 giờ so với ngày giờ chuyến bay dự định đến nơi.

2-4

Tôi có thể đăng ký trên ứng dụng và sử dụng Fast Track sau khi đến sân bay của Nhật Bản được không?

Bạn sẽ không thể sử dụng Fast Track nếu chưa hoàn tất việc đăng ký trước trên ứng dụng chậm nhất là trước 6 giờ so với ngày giờ chuyến bay dự định đến nơi.

2-5

Tôi có thể sử dụng Fast Track bằng cách đăng ký trước trên ứng dụng trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản từ quốc gia hoặc khu vực mà hiện tại tôi đang sinh sống được không?

Bạn có thể sử dụng Fast Track nếu đã cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh và đăng ký các nội dung cần thiết trên ứng dụng chậm nhất là trước 6 giờ so với ngày giờ chuyến bay dự định đến nơi. Nếu bạn có môi trường kết nối Internet và có thể cài đặt để sử dụng ứng dụng MySOS vào thiết bị như điện thoại thông minh, v.v. bạn có thể sử dụng bất kể đang ở quốc gia hoặc khu vực nào.

2-6

Nếu không có Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin thì không thể sử dụng Fast Track có phải không?

Bạn có thể sử dụng Fast Track dù không có Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin. Nếu bạn đã chọn "Không có" trong mục Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin tại thời điểm đăng ký, bạn sẽ không thể xin được xuất trình Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin khi làm thủ tục kiểm dịch tại thời điểm nhập cảnh.

2-7

Nếu không có Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh tại thời điểm đăng ký trước trên ứng dụng thì không thể sử dụng Fast Track có phải không?

Bạn có thể sử dụng Fast Track dù không có Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Khi đăng ký trên ứng dụng, hãy chọn "Không có" trong mục "Có hay không có đăng ký trước Giấy chứng nhận xét nghiệm" để đăng ký. Nếu đã chọn "Không có", sẽ phải xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm bằng giấy, v.v. khi lên máy bay và khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

2-8

Tôi phải đăng ký địa chỉ như thế nào nếu tôi sẽ cách ly tại cơ sở lưu trú do Trạm kiểm dịch chỉ định?

Hãy đăng ký địa chỉ là nơi sẽ ở sau khi rời khỏi cơ sở lưu trú do Trạm kiểm dịch chỉ định.

2-9

Tôi đã tiêm chủng vắc-xin 3 lần nhưng tôi phải làm thế nào nếu là loại không được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chấp thuận?

Hãy chọn "Không có".

2-10

Đối với giấy chứng nhận xét nghiệm hoặc giấy chứng nhận tiêm vắc-xin thì định dạng file như thế nào có thể tải lên được?

Các định dạng file có thể tải lên là PNG, JPG (JPEG), GIF và PDF. Kích thước mỗi file tối đa 5MB. Bạn có thể đăng ký tối đa 5 file.

2-11

Tôi đang sử dụng ứng dụng chứng nhận tiêm vắc-xin do Cục kỹ thuật số cung cấp. Vậy giấy chứng nhận này tải lên như thế nào thì được?

Hãy tải hình ảnh được tạo bằng tính năng "Lưu hình ảnh 2D" hoặc ảnh chụp màn hình có thể xác nhận các thông tin cần thiết.

2-12

Tôi phải nhập giờ địa phương hay giờ Nhật Bản cho mục Giờ lấy mẫu xét nghiệm?

Vui lòng đăng ký theo giờ địa phương ghi trên Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.

2-13

Tôi muốn biết về họ tên sẽ đăng ký trong Fast Track.

Vui lòng nhập họ tên như được ghi trên hộ chiếu.

2-14

Tôi không thể đăng ký họ tên bằng chữ Hán.

Vui lòng nhập họ tên như được ghi trên hộ chiếu (bằng chữ La Tinh).

2-15

Tôi phải làm thế nào nếu họ của tôi đã thay đổi do kết hôn, v.v. nên họ tên ghi trên Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin không khớp với họ tên trên hộ chiếu?

Hãy tự ghi thêm họ tên trên hộ chiếu vào Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin bằng bút chì, v.v. Vui lòng tải lên hình ảnh cho thấy rằng bạn đã ghi thêm họ tên.
Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể tiếp nhận nếu họ tên trên Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin và trên hộ chiếu khác nhau rõ ràng (không khớp cả họ và tên).

3.Về ứng dụng

Câu hỏi Trả lời
3-1

Ứng dụng MySOS được sử dụng cho Fast Track có giống với ứng dụng MySOS để xác nhận sức khỏe và nơi ở sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản không?

Giống nhau.
Ứng dụng MySOS mà bạn đã cài đặt để sử dụng Fast Track cũng chính là ứng dụng xác nhận sức khỏe và nơi ở đã được chỉ định dùng để báo cáo tình trạng sức khỏe trong thời gian cách ly sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản do đó hãy giữ nguyên cài đặt và tiếp tục sử dụng.

3-2

Có thể xóa ứng dụng MySOS sau khi đã sử dụng xong Fast Track không?

Đói với trường hợp phải cách ly, vì phải báo cáo tình trạng sức khỏe trong thời gian cách ly được quy định nên hãy tiếp tục sử dụng ứng dụng đã cài đặt.
Trường hợp không phải cách ly sau khi nhập cảnh thì có thể xóa ứng dụng sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh

3-3

Sự khác biệt về màu sắc trên màn hình MySOS có ý nghĩa gì?

Màn hình màu đỏ: Chưa hoàn thành đăng ký trước.
Màn hình màu vàng: Là trạng thái ngoại trừ giấy chứng nhận xét nghiệm, các thủ tục khác đã được hoàn tất. Khi sử dụng Fast Track vẫn phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm bằng giấy khi lên máy bay hoặc khi nhập cảnh.
Màn hình màu xanh lục: Là trạng thái tất cả nội dung đăng ký trước và việc xét duyệt đã hoàn tất.
Màn hình xanh lam: Khi giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh được chấp nhận và sau khi màn hình chuyển màu xanh lục thì chỉ những trường hợp sau được thay đổi:
・ Nhập cảnh từ quốc gia / khu vực được phân loại là "xanh lam"
・ Nhập cảnh từ quốc gia / khu vực được phân loại là "màu vàng" và đã có giấy chứng nhận tiêm vắc-xin lần 3.
Xin lưu ý rằng "màn hình màu xanh lam" có thể chuyển sang màu xanh lục do những thay đổi về phân loại quốc gia / khu vực lưu trú tại thời điểm nhập cảnh.

3-4

Tôi có thể chỉnh sửa nếu đã đăng ký sai thông tin khi đăng ký trước không?

Nếu là trước khi đăng ký phần Có hay không có Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, bạn có thể chỉnh sửa vào thời điểm tùy chọn về nội dung đã nhập trong Bảng câu hỏi trực tuyến và Bản cam kết cá nhân.
Nếu bạn đăng ký phần Có hay không có Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, Trung tâm xác nhận thủ tục kiểm dịch sẽ bắt đầu tiến hành xét duyệt, nhưng nếu trạng thái hiện tại vẫn hiển thị là "Đang xét duyệt" thì bạn vẫn có thể chỉnh sửa nội dung đã nhập trong Bảng câu hỏi trực tuyến và Bản cam kết cá nhân.
Nếu phần trạng thái hiển thị là "Hoàn tất xét duyệt", bạn sẽ không thể chỉnh sửa nội dung đã nhập được nữa.
Nếu có thay đổi về chuyến bay đã đặt trước hoặc về người đi cùng do đó bạn muốn chỉnh sửa nội dung đã nhập sau khi đã hoàn tất xét duyệt thì bạn cần phải gỡ cài đặt ứng dụng MySOS, cài đặt lại rồi nhập lại từ đầu.

3-5

Tôi muốn đăng ký Fast Track, nhưng không có hiển thị nút "Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch".

Nếu bạn đã chọn "Có" ở phần "Có thể thực hiện một phần thủ tục kiểm dịch trên ứng dụng trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Bạn có sử dụng chức năng này không?" tại thời điểm cài đặt, sẽ có hiển thị nút "Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch"
Nếu không có hiển thị, hãy gỡ cài đặt ứng dụng MySOS rồi cài đặt lại.

3-6

Tôi có thể sử dụng lại ứng dụng MySOS mà tôi đã sử dụng trong lần nhập cảnh trước hay không?

Trường hợp đã cài đặt ứng dụng MySOS, vui lòng quét lại mã QR hoặc nhấn vào URL chuyên dụng. Cũng có thể chuyển đổi bằng thao tác FAQ3-8.
* Nếu phiên bản của ứng dụng đã cũ, có trường hợp cần phải cập nhật lên phiên bản mới. Trường hợp thông tin tại thời điểm sử dụng Fast Track trước đây vẫn còn lưu thì hãy gỡ cài đặt ứng dụng MySOS trước đó rồi cài đặt lại.

3-7

Sau khi nhập Bảng câu hỏi trực tuyến, màn hình của tôi bị dừng lại ở phần lấy mã QR và không thể tiếp tục tiến hành, vậy tôi phải làm thế nào?

Hãy xóa bộ nhớ cache của trình duyệt bạn đang sử dụng, gỡ cài đặt ứng dụng và thử đăng ký lại.
Nếu bạn vẫn không làm được thủ tục đăng ký sau khi đã cài đặt lại, vui lòng nộp các giấy tờ cần thiết tại Trạm kiểm dịch ở sân bay như thông thường và tiến hành thủ tục nhập cảnh.
Nếu bạn không thể tiếp tục tiến hành từ lúc hiển thị mã QR sau khi nhập Bảng câu hỏi trực tuyến, hãy trả lời Bảng câu hỏi từ nút "Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch" trên MySOS.
Khi đó, nếu bạn đã trả lời Bảng câu hỏi từ URL này(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html)hãy xóa (gỡ cài đặt) biểu tượng "Questonnaire app" trên màn hình chính.

3-8

Không hiển thị màn hình Fast Track.

Màn hình của chế độ "Fast Track" có 2 nút: "Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch" và "Giải thích khi đăng ký trước".
Trường hợp hiển thị màn hình 9 nút "Chế độ thông thường (để dùng chung)" thì hãy vào màn hình cài đặt rồi chọn vào phần sử dụng với mục đích nhập cảnh/hồi hương.
Khi màn hình hiển thị "Có thể thực hiện một phần thủ tục kiểm dịch với ứng dụng trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản (Fast Track). Có muốn sử dụng chức năng này không?" thì hãy bấm vào "Có".

4.Về thông tin cá nhân

Câu hỏi Trả lời
4-1

Thông tin cá nhân được xử lý như thế nào?

Ứng dụng xác nhận sức khỏe và nơi ở (MySOS) xử lý thông tin sức khỏe và thông tin vị trí, v.v. do đó chúng tôi có nhận thức đầy đủ về việc bảo vệ quyền riêng tư, đảm bảo tính minh bạch và tiến hành các biện pháp giảm tối thiểu lượng dữ liệu thu thập, v.v.

Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp căn cứ theo "Luật về bảo vệ thông tin cá nhân do các cơ quan hành chính lưu giữ".
Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo "Quy định chung về bảo vệ dữ liệu" (GDPR) của EU, v.v. và tiến hành bảo vệ quyền riêng tư sao cho có thể đạt tiêu chuẩn tương đương.

Vui lòng xem chi tiết trong Chính sách bảo mật.

https://www.hco.mhlw.go.jp/privacy/en.html

5.Những nội dung khác

Câu hỏi Trả lời
5-1

Tôi đang sử dụng dịch vụ Visit Japan Web do Cơ quan điện tử cung cấp, vậy tôi có thể sử dụng dịch vụ này cùng với Fast Track không?

Có thể sử dụng đồng thời dịch vụ Visit Japan Web (https://www.digital.go.jp/policies/visit_japan_web/) và Fast Track bằng ứng dụng MySOS cũng không sao.
Khi tất cả các thủ tục đăng ký Fast Track hoàn tất, trên màn hình đăng ký trước thủ tục kiểm dịch sẽ hiển thị thông báo "Chuyển tiếp dữ liệu đến Visit Japan Web". Nếu muốn chuyển dữ liệu, vui lòng sử dụng chức năng này.
Hơn nữa, để chuyển tiếp dữ liệu, cần phải tạo trước tài khoản Visit Japan Web.